03 Modifikované a maskované mykotoxíny
Modified and Masked Mycotoxins
Piecková, E., Lehotská, R.
 
07 Činnosť Ambulancie nádorových ochorení kože
Univerzitnej nemocnice Ma rtin v roku 2016
S ummary of activity of the Skin Cancer Clinic, University
Hospital in Martin in the year 2016
Minariková, E., Kozárová, A.
 
FIremné informácie
14 Microdacyn Wound care – oplachový a dezinfekčný
roztok na rany
15 Revamil gél – účinné a bezpečné hojenie rán
18 Úč innosť a bezpečnosť výplne M onalisa s obsahom
kyseliny hyalurónovej
 
20 Overte si vedomosti
Buchvald, J.
Návrat späť na ARCHÍV

INZERCIA