• 03 Antihistaminiká v klinickej praxi Antihistamines in clinical practice Nemšovská, J.
  • 08 VYUŽITIE NEABLATÍVNEJ BIPOLÁRNEJ RÁDIOFREKVENCIE V KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGII: PREHĽAD NONABLATIVE BIPOLAR RADIOFREQUENCY IN COSMETIC DERMATOLOGY: A REVIEW Sochor, M., Sochorová, R., Poluchová, E., Schwarczová, Z.
  • 17 Klinick ý p řípad : Lupu s erythematode s chronicu s di scoide s: Synonymum : Lupu s erythematode s chronicu s, Discoid lupu s erythemato sus (DLE) C linical presentation: Lupus erythematodes chronicus discoides: Synonymum: Lupus erythematodes chronicus, Discoid lupus erythematosus (DLE) Duchková, H., Hašková, M., Šťastný, J., Simkovičová, O.
Návrat späť na ARCHÍV

INZERCIA