3    Činnosť Ambulancie nádorových ochorení kože Univerzitnej nemocnice Martin v roku 2013
        Summary of activity of skin cancer clinic, University Hospital in Martin
in the year 2013
        Minariková, E., Péč, J.

    7    Nodulárny hidradenokarcinóm – opis diagnostikovaného prípadu z pohľadu dermatopatológa
        Nodular hidradenocarcinoma – a case report from the dermatopathologist’s perspective
        Bartoš, V., Zacharová, O., Kullová, M.

    11    Madelungova choroba
        Madelung Disease
        Bakošová, M., Nemšovská, J., Mižičková, M., Šteňová, E.

    15    Camellia sinensis – možnosti jej využitia v dermatovenerológii
        Camellia sinensis – possibilities of its use in dermatovenerology
        Part, M., Švecová, D.

    20    Prieskum o vplyve životosprávy na zdravotný stav u dospelého a detského pacienta s atopickou dermatitídou
        Study on the impact of diet on the health status of adult and pediatric patient with atopic dermatitis
        Gulášová, I.


firemné informácie

    26    VITISES – Najkompletnejšie a najinovatívnejšie ošetrenie na stimuláciu pigmentácie

    26    Korekcie vrások výplňovým materiálom
SKINFILL™ ADVANCE

    27    Lenkideal – vhodný na kompresiu k profylaxii trombózy

    28    Belotero – výplne, ktoré si zamilujete

    29    Niťový lifting

    30    Onychodystrofia, psoriatická onychodystrofia, možnosti liečby
        Onychodystrophy, psoriatic onychodystrophy, treatment possibilities
        Poláková, K.

    34    Kolodium forte

OVERTE SI VEDOMOSTI

36        OVERTE SI VEDOMOSTI
        Buchvald, J.

Návrat späť na ARCHÍV

INZERCIA