OBSAH
 
03 VRODENÝ SYFILIS – SYPHILIS CONNATA
CONGENITAL SYPHILIS – SYPHILIS CONNATA
Lyciusová, K., Bobík, O., Arganová, H., Dučová, G., Sotáková, B.
08 BIOLOGICKÁ LÉČBA – ZÁSADNÍ ZMĚNA V LÉČBĚ PSORIÁZY KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ
BIOLOGICAL THERAPY – MAJOR CHANGE IN THE TREATMENT OF PSORIASIS CASE REPORTS
Duchková, H., Hašková, M.
 
FIREMNÉ INFORMÁCIE
15 REVAMIL GÉL – ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ HOJENIE RÁN
18 BIORIVOLUMETRIA – JEDINEČNÉ ESTETICKÉ RIEŠENIE NA OMLADENIE PLETI
20 JEDINEČNÁ ÚČINNÁ FOTOPROTEKCIA VOČI CELÉMU SPEKTRU ŽIARENIA
22 DAJTE STOP VYPADÁVANIU VLASOV S PRODUKTMI INNOAESTHETICS
 
OVERTE SI VEDOMOSTI
24 OVERTE SI VEDOMOSTI
Buchvald, J.
Návrat späť na ARCHÍV

INZERCIA