03 KOMBINÁCIE RÁDIOFREKVENCIE S INÝMI FORMAMI ENERGIE
V KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGII: PREHĽAD
RADIOFREQUENCY COMBINATIONS WITH OTHER FORMS OF ENERGY
IN COSMETIC DERMATOLOGY: A REVIEW
Sochor, M., Sochorová, R., Heizerová, M., Schwarczová, Z., Poluchová, E.
13 LARVA MIGRANS CUTANEA – KAZUISTIKA
LARVA MIGRANS CUTANEA – A CASE REPORT
Rajczyová, Z., Šustrová, E.
FIREMNÉ INFORMÁCIE
16 APREMILAST A JEHO VYUŽITIE V PRAXI
20 RAD LUXUSNÝCH ENZÝMOVÝCH PRÍPRAVKOV NEŽIVOČÍŠNEHO
PÔVODU PB SERUM COSMECEUTICALS
22 ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ VÝPLNE MONALISA S OBSAHOM
KYSELINY HYALURÓNOVEJ
23 PRÍPRAVKY HELIOCARE NA ÚČINNÚ FOTOPROTEKCIU NIELEN KOŽE
ABSTRAKTY
24 ABSTRAKTY PREDNÁŠOK NA KRAJSKOM
DERMATOVENEROLOGICKOM SEMINÁRI
OVERTE SI VEDOMOSTI
28 OVERTE SI VEDOMOSTI
Buchvald, J.
Návrat späť na ARCHÍV

INZERCIA