Hodnotenie aktivity kožnej mastocytózy v detskom veku

 

                                               Assessment of cutaneous mastocytosis severity in children

 

                                               Šranková, L., Rajczyová, Z., Buchvald, D.

 

 

                7                             Pleomorfný malígny fibrózny histiocytóm (nediferencovaný pleomorfný sarkóm) podkožia u pacientky s karcinómom obličky

 

                                                               Pleomorphic malignant fibrous histiocytoma (undifferentiated pleomorphic sarcoma) of the subcutis in a woman with renal cell carcinoma 

 

                                               Bartoš, V., Kullová, M.

 

               

 

                11            Dermatoskopické znaky bazocelulárnych karcinómov

 

                                               Dermoscopic criteria for basal cell carcinoma

 

                                               Minariková, E., Smolárová, M.

 

 

                14            Úloha verejného zdravotníctva v prevencii šírenia HIV u stredoškolskej mládeže

 

                                               The role of public health in the prevention of the spread of HIV among high school youth

 

                                               Gulášová, I.

 

 

                19            Abstrakty z Krajského seminára, ktorý sa konal
24. 10. 2014 na Dermatovenerologickej klinike
LFUK a UN v Bratislave

 

 

FIREMNÉ INFORMÁCIE

 

 

                24            Krytie na rany na citlivú okolitú pokožku

 

 

                27            Jemný chemický mikropeeling

 

 

                28            Liečba hyperhidrózy iontoforetickými prístrojmi

 

 

                29            Niťový lifting

 

 

SPRÁVA Z KONGRESU

 

 

                30            Správa z májového laserového kongresu

 

 

OVERTE SI VEDOMOSTI

 

 

32                           OVERTE SI VEDOMOSTI

 

Návrat späť na ARCHÍV

INZERCIA