03 GENERALIZOVANÝ MELANÓM NEZNÁMEHO ORIGA: KOMPLETNE
REGREDOVANÝ MELANÓM KOŽE AKO PRIMÁRNA LÉZIA?
GENERALIZED MELANOMA OF UNKNOWN ORIGIN: COMPLETELY
REGRESSED CUTANEOUS MELANOMA AS A PRIMARY LESION?
Bartoš, V., Kullová, M.
 
07 LASEROTERAPIA NAEVUS FLAMMEUS (KAPILÁRNEJ MALFORMÁCIE)
PULZNÝM FARBIVOVÝM LASEROM
PULSED DYE LASER TREATMENT OF PORT WINE STAINS
(CAPILLARY MALFORMATION)
Baumgartner, J., Baumgartnerová, K., Šimaljaková, M.
FIREMNÉ INFORMÁCIE
 
16 KYSELINA HYALURÓNOVÁ MEDIFEEL
 
18 SKINIUM – DERMATOKOZMETIKA S MAXIMOM ÚČINKU
OVERTE SI VEDOMOSTI
 
20 OVERTE SI VEDOMOSTI
Návrat späť na ARCHÍV

INZERCIA